The Future of Whānau Ora – Where to from Here?

The Future of Whānau Ora – Where to from Here?

Leaders from across the Whānau Ora ecosystem join Shane Taurima to discuss future trends, policies and directions influencing the continued evolution of Whānau Ora.

Natasha Kemp

Nga Rauru, me nga Iwi O Mokai Patea ko Ngati Tamakopiri, Ngati Whitikaupeka, Ngai te Ohuake, Ngati Hauiti ratou ko Ngati Paki me Ngati Hinemanu.

Chief Executive Officer – Te Kaha O Te Rangatahi Trust

Rangimarie Hunia

Ngāti Whātua ki Orakei

Chief Executive – Ngāti Whātua Orakei Whai Maia

Tureiti, Lady Moxon

Ngati Pahauwera, Ngāti Kahungunu, Kai Tahu

Managing Director – Te Kohao Health

Hayden Wano

Taranaki, Te Atiawa, and Ngati Awa

Chief Operating Officer – Tui Ora Limited